MULA – 310ml

ABV: 7.5% Cor: Ambar País: Brasil IBU: 60 Valor: 22,00